Bio Filler

BIOFILLER - PPP
Restprodukten vid framställning av PRP kallas PPP, Platelet Poor Plasma. PPP kan i en enkel process omvandlas till Bio-Filler, dvs en filler som är framställd av patientens eget blod och som har samma eller bättre hållbarhet och egenskaper än konventionella syntetiska fillers och utan risk för allergiska reaktioner.

BioFiller passar även för gravida- eller ammande kvinnor och för dig som vill använda naturliga material för din skönhetsbehandling.

Finns det några biverkningar?

Det finns inga dokumenterade allvarliga biverkningar, dock kan blåmärken och lätt svullnad från sticken uppstå.

Vad är skillnaden mellan filler och Gana fill?

Syntetisk fillers består av en laboratorieframställd gelé förpackad i färdiga sprutor eller i ampuller. De olika konstgjorda fillerprodukterna framställs på olika sätt och har därför olika egenskaper.I första hand skiljer sig olika fillers åt i fråga om tjocklek och konsistens. Detta ger dem olika användningsområden och behandlingsresultat.

Bio fillers består av kroppseget ämne och framställs på ett säkert sätt på plats genom patientens egna blod. Det är alltså inget ämne som kroppen kan reagera negativt på då vi redan besitter ämnet.